Al uw processen met elkaar geïntegreerd!

De mondzorg in Nederland verandert als gevolg van overnames en schaalvergroting. Vaak blijft de automatisering hierbij achter. Slimme ondernemers passen hun automatisering op de ontwikkelingen aan. Salusys, de totaal oplossing van Flexdata, is er helemaal klaar voor.

Ketens in de mondzorg creëren een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie. Een grotere organisatie biedt kansen voor bijvoorbeeld optimalisatie van de stoelbezetting, verhoging van de productiecapaciteit en reductie van de productiekosten en de administratieve last. Bij veel bedrijven wordt echter na een overname onvoldoende deze efficiëntieslag gemaakt en worden de genoemde voordelen behoorlijk teniet gedaan, wanneer er onvoldoende aandacht is voor automatisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen.

Download white paper

White paper over ketenautomatisering

Voor Medisch Ondernemen heeft Flexdata een white paper geschreven over ketenautomatisering. Download de white paper en kom erachter wat de voordelen voor uw onderneming zijn.
Download white paper

Integrale oplossing

Bij het opzetten van goede automatisering is het belangrijk te onderscheiden dat ondernemingen in de mondzorg eigenlijk een combinatie zijn van een zorgpraktijk, een productiebedrijf en een verkooporganisatie. Veel software richt zich vaak op één van deze aspecten. Ketenautomatisering gaat verder dan de ondersteuning van de verschillende individuele mondzorgdisciplines. Een keten kenmerkt zich vaak door meerdere bv’s, vestigingen en administraties en factuurstromen. Een integrale oplossing is daarvoor essentieel, zodat de software is ingesteld op de verschillende soorten administraties, juridische entiteiten, financieringsbronnen en wet- en regelgeving die er zijn binnen een multidisciplinaire keten. Met Salusys heeft u die oplossing, want alles is al in de basis aan elkaar geïntegreerd.