tandartsSteeds meer Mondzorgpraktijken in Nederland zijn onderdeel van een keten. Ketenvorming biedt aanzienlijke efficiency voordelen. Deze ketens creëren daarmee een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie. Een grotere organisatie biedt kansen voor bijvoorbeeld optimalisatie van de stoelbezetting, verhoging van de productiecapaciteit en reductie van de productiekosten en de administratieve last. Bij veel bedrijven wordt echter na een overname onvoldoende deze efficiëntieslag gemaakt en worden de genoemde voordelen behoorlijk teniet gedaan, wanneer er onvoldoende aandacht is voor automatisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen.

Een belangrijke kwaliteitsslag die veel ondernemingen kunnen maken is op het gebied van automatisering. Veel van de huidige ketens in de mondzorg blijken hun automatisering nog niet centraal te hebben georganiseerd.

De decentrale organisatie echter heeft op langere termijn grote nadelen voor de bedrijfsvoering. Efficiëntiedoelstellingen kunnen alleen worden behaald als de bedrijfsprocessen worden ondersteund door een centraal gestuurd en beheerd automatiseringssysteem.

Het eerste grote nadeel van decentrale automatisering is de relatief onnodig hoge kosten. Iedere vestiging heeft een eigen administratie, eventueel eigen IT’ers, eigen server, aparte processen voor declaratie en factoring. Wanneer een patiënt van de ene onderneming binnen de keten wordt doorverwezen naar een andere, moeten altijd de patiëntgevens opnieuw worden ingevoerd. Het onderling factureren voor wederzijdse diensten is een onnodige extra administratieve last. Kortom: centrale ketenautomatisering zal veel tijd en geld besparen.

Het kenmerk van Salusys is juist de centrale database en de ondersteuning van alle disciplines en meerdere vestigingen en bedrijven. Een keuze voor Salusys betekent een keuze voor efficiency.

Het kenmerk van Salusys is juist de centrale database en de ondersteuning van alle disciplines en meerdere vestigingen en bedrijven. Een keuze voor Salusys betekent een keuze voor efficiency.