De mondzorg aan hulpbehoevende ouderen blijft achter en moet worden uitgebreid. Het omslachtige administratie- en declaratietraject bij de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is echter voor veel tandartsen een drempel om deze zorg te verlenen. Automatiseerder Flexdata komt met een oplossing die deze drempel wegneemt, zodat deze kwetsbare groep beter geholpen kan worden. De WLZ-declaratie kan voortaan door tandartsen worden gedaan met één muisklik.

Matthé Roos van Flexdata heeft onderzoek gedaan naar de declaratieproblematiek waar tandartsen binnen de WLZ mee te maken hebben. “Het verouderde declaratiesysteem is tijdrovend en kostenverhogend”, vertelt hij. “Het is omslachtig en leidt tot fouten en ergernis. De zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de declaraties werken regionaal en hanteren verschillende criteria en normen. Het huidige declaratieproces is veelal nog ouderwets handwerk. Formulieren worden in drievoud met de hand ingevuld, waarna deze via de post moeten worden verzonden voor een akkoord door zorginstelling en aansluitend het zorgkantoor. Daarnaast betekent dit in de praktijk dat een vergoeding vaak maanden op zich laat wachten.”

Omdat het administratie- en declaratietraject bij de WLZ zo omslachtig is, kunnen maar weinig tandartsen het zich veroorloven om zich in te zetten voor de verpleeghuisbewoners. En dat terwijl goede mondzorg juist voor deze kwetsbare groep zo belangrijk is. Mondproblemen vergroten de kans op een longontsteking, hart- en herseninfarcten en verergeren de problemen van diabetes en dementie.

Het Dordtse Flexdata ontwikkelt sinds twintig jaar software voor mondzorgpraktijken en tandtechnische laboratoria en heeft nu het initiatief genomen om dit probleem op te lossen. Het softwareprogramma Salusys zal binnenkort helemaal zijn ingericht voor de volledige ondersteuning van patiëntbehandelingen binnen de WLZ. De software is zo ontwikkeld dat alle kosten automatisch worden doorberekend en er rekening wordt gehouden met de specifieke richtlijnen van ieder regionaal zorgkantoor. Het maken van een declaratie is daardoor gereduceerd tot één muisklik.

Volgens Matthé Roos staat de oplevering van de eerste versie van de software gepland in september van dit jaar. Flexdata werkt hierin samen met verschillende mondzorgpraktijken. Roos: “Praktijken die zich willen aansluiten en met ons mee willen werken aan de ontwikkeling zijn van harte welkom”.