De oplossing van Flexdata maakt dat de mondzorg aan hulpbehoevende ouderen verbetert. Het omslachtige administratie- en declaratietraject bij de Wet Langdurige Zorg (WLZ) was voor veel tandartsen een drempel om deze zorg te verlenen. Nu er digitaal kan worden gedeclareerd met de oplossing van Flexdata, kan deze kwetsbare groep beter geholpen worden.

Een goede mondgezondheid is belangrijk voor cliënten in verpleeghuizen. Bij slechte mondhygiëne en parodontitis kunnen bacteriën longontsteking veroorzaken, met name bij patiënten met een verhoogd risico. 43 procent van opgenomen ouderen blijkt longontsteking veroorzakende bacteriën in de mond te hebben. Verder wordt parodontitis in toenemende mate gezien als risicofactor voor een hartinfarct en in zekere mate ook voor een herseninfarct. Ook hebben ouderen met een tandvleesontsteking 17 procent meer kans op hart- en vaatziekten. Toch kopte dagblad Trouw: ‘Mondzorg kwetsbare ouderen middeleeuws’. Het artikel berichtte van stompjes, kapotte kunstgebitten en afgebroken tanden en kiezen.