Flexdata, ontwikkelt sinds 20 jaar software voor mondzorgpraktijken en tandtechnische laboratoria. Directeur Matthé Roos heeft onderzoek gedaan naar de declaratieproblematiek waar tandartsen binnen de WLZ mee te maken hebben. ‘Het verouderde declaratiesysteem is tijdrovend en kostenverhogend’, vertelt hij. ‘Het is omslachtig en leidt tot fouten en ergernis. De zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de declaraties werken regionaal en hanteren verschillende criteria en normen. Het huidige declaratieproces is veelal nog ouderwets handwerk. Formulieren worden in drievoud met de hand ingevuld, waarna deze via de post moeten worden verzonden voor een akkoord door zorginstelling en aansluitend het zorgkantoor. Daarnaast betekent dit in de praktijk dat een vergoeding vaak maanden op zich laat wachten.’

Omdat het administratie- en declaratietraject bij de WLZ zo omslachtig is, kunnen maar weinig tandartsen het zich veroorloven om zich in te zetten voor de verpleeghuisbewoners. En dat terwijl goede mondzorg juist voor deze kwetsbare groep zo belangrijk is. Mondproblemen vergroten de kans op een longontsteking, hart- en herseninfarcten en verergeren de problemen van diabetes en dementie.