Het declareren van mondzorg voor patiënten binnen de Wet langdurige zorg (WLZ) wordt binnenkort een stuk sneller en makkelijker. Voor Salusys-gebruikers was het al sinds 2016 mogelijk om de declaratie digitaal te verwerken, maar de aanlevering moest tot nu toe nog op papier. Vanaf 1 juli 2017 gaat dat veranderen en zal het hele proces elektronisch plaatsvinden.

Door het vervangen van de huidige papierstroom door een digitaal proces nemen de administratieve lasten voor mondzorgprofessionals significant af. Hierdoor kan meer tijd worden besteed aan de zorg voor de cliënt. De WLZ-software van Salusys, de mondzorgsoftware van Flexdata, is al helemaal ingericht op de nieuwe manier van werken. In Salusys wordt automatisch de registratiestaat aangemaakt, wanneer er een afspraak in de agenda wordt ingevoerd. Met de verslaglegging en invoer van de verrichtingen en het zorgplan wordt de geplande tijd samen met de automatisch berekende reiskosten én de eventuele bijkomende kosten van tandtechniek opgenomen en verwerkt tot een registratiestaat, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke richtlijnen ván en afspraken mét het zorgkantoor. Het maken van een elektronische declaratie wordt daardoor uiteindelijk gereduceerd tot één muisklik waarmee het bestand via Vecozo aan het zorgkantoor wordt toegezonden. Zo is het declaratieproces voor de WLZ zeer sterk geoptimaliseerd!